Dit is Stichting Babungo

Veel kinderen in Babungo — vooral meisjes — gaan niet naar school. Het schoolgeld kan niet worden betaald, ouders hebben aids of er spelen andere problemen in het gezin. Stichting Babungo zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk kansarme kinderen onderwijs volgen.