Het onderwijsproject in mei 2012

Na mijn bezoek zomer 2011 heb ik regelmatig contact gehad met de mensen in Babungo die werkzaam zijn voor het onderwijsproject. In de laatste week van april en de eerste week van mei 2012 heb ik opnieuw een bezoek gebracht aan de Babungovallei. Het doel van dit bezoek was te bepalen wat de stand van zaken was, wat er goed gaat en waar verbetering mogelijk is.

Tot mijn grote vreugd heb ik kunnen constateren dat er honderd kinderen naar school gaan voor wie dit zonder dit project waarschijnlijk niet mogelijk was geweest. Dit zijn kinderen die in een zeer kansarme situatie opgroeien en door dit onderwijs de mogelijkheid krijgen om hun kansen te vergroten.

In het project is op veel plaatsen ruimte voor verbetering. In dit verslag heb ik geprobeerd te vertellen wat er dit schooljaar gebeurd is, wat sterke kanten en wat zwakke kanten zijn van het project.

Het eerste jaar van een project is vaak erg leerzaam, soms complex maar altijd erg leuk. We zijn gestart en op de goede weg.

Met vriendelijke groet,
Daan van Hooff

Verslag onderwijsproject mei 2012