Kwink Foundation

Babungo is een dorp in Noordwest-Kameroen waar mensen leven van werken op het land. Het land is vruchtbaar en biedt voor velen een goede levensvoorziening. De mensen in Babungo willen zich verder ontwikkelen, meer zijn dan alleen bewoners van een plattelandsregio. En daarvoor is kwalitatief onderwijs nodig.

Stichting Babungo ondersteunt sinds 2008 de armste kinderen in Babungo om naar school te kunnen. Kinderen die wees zijn, maar één ouder/verzorger hebben of arm zijn hebben vaak niet het geld om naar school te gaan. Dankzij verschillende donateurs kan Stichting Babungo kinderen een kans geven om naar school te gaan. Ook worden scholen ondersteund om kwalitatief onderwijs aan de kinderen te geven.

Dankzij de steun van de Kwink Foundation hebben twee scholen hulp gekregen bij het bouwen van een nieuw dak. Scholen hebben vaak zelf geen geld voor onderhoud van de gebouwen. En dat terwijl onderhoud van groot belang is; veel schoolgebouwen zijn van klei en hebben geen dak, waardoor ze bij de eerste regenbui instorten. Daarom is de bouw van een nieuw dak urgent. Er zijn nieuwe zinken dakplaten gekocht voor de scholen. Maar het houten geraamte en de manuren werden door de scholen zelf geregeld en betaald. Zo is de hulp van de Kwink Foundation niet alleen een gift, maar een samenwerking tussen school en de sponsor en wordt de zelfredzaamheid van de school hiermee vergroot. De twee scholen die de Kwink Foundation heeft gesteund hebben een eigen plan van aanpak gemaakt met eigen deadline voor het afronden van het dak. Beide scholen zijn er in geslaagd om deze deadline te halen.

De eerste school is GS Ntoh (overheidsschool). Daar stonden alleen muren van klei en was er nog geen dak. Door het nieuwe dak is er nu een extra lokaal af voor de kinderen. Deze basisschool staat op een centrale plek in het dorp en wordt ook in het weekend gebruikt voor remediërend onderwijs voor leerlingen van de middelbare school. Met de komst van het vierde lokaal kunnen meer leerlingen deelnemen aan de extra lessen.

De tweede school is PS Mbungwi (school van de gereformeerde kerk). Door het regenseizoen, dat zo’n acht maanden per jaar duurt, waren delen van het oude dak verwoest. Nu zijn alle drie de lokalen gerepareerd met een aantal nieuwe zinken dakplaten en zijn alle lokalen weer voorzien van een volledig dak.

Tenslotte heeft de Kwink Foundation ook een bijdrage geleverd aan het bekostigen van gereedschap voor de enige technische middelbare school in de regio; GTC Babungo (overheidsschool). Nu kunnen de leerlingen hun technische kennis eindelijk praktisch toepassen. Veel kinderen in Kameroen krijgen niet de kans om na de middelbare school verder te leren. Dus hoe meer praktische vaardigheden zij voor een toekomstig beroep meekrijgen op school, hoe meer kans zij hebben om een praktisch beroep uit te oefenen en wat geld te verdienen. En als enige technische school in de regio van Babungo hebben de kinderen een realistische kans om daadwerkelijk werk te vinden na het afronden van de school.