Verslag Gered Gereedschap

Samenwerking van de Stichting Babungo met Gered Gereedschap

De Stichting Babungo is al zo’n 8 jaar actief met kleinschalige onderwijsprojecten in de
Babungovallei en in Njnikom in de Noord- Westprovincie van Kameroen. Op dit moment
financiert de Stichting de volledige schoolloopbaan van circa 280 leerlingen
(van basisschool tot en met een vorm van voortgezet onderwijs).
Onderdeel van het werk van de Stichting Babungo is, dat met regelmatige bezoeken aan de
projecten de kwaliteit van de projecten wordt gecontroleerd via contacten met leerlingen,
ouders/ verzorgers en scholen.

Als voorzitter van de Stichting Babungo en vrijwilliger bij Gered Gereedschap was het voor
mij een logische stap de activiteiten van beide stichtingen te combineren. Dit heeft ertoe
geleid dat in mei 2014 een container met gereedschap naar Kameroen is verscheept, waarbij
een deel naar de projecten in Noord-West Kameroen ging.

Bij ons bezoek aan onze projecten in december jl. hebben we kunnen constateren hoe groot
het effect is van deze zending. De middelbare beroepsscholen kunnen nu hun praktijkonderwijs
aan de leerlingen verbeteren, doordat de kinderen de materialen hebben waarmee zij
kunnen oefenen. Het enthousiasme is zo groot dat de leerlingen nu hun eigen praktijkruimte
aan het bouwen zijn. Een enorme verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is met deze
zending gerealiseerd.

Omdat er ook gereedschap aan de coöperatie van dorpsondernemers is geschonken met als
voorwaarde dat de leerlingen bij hun stage kunnen lopen, heeft dat ook voor de beroepsopleiding
nieuwe mogelijkheden geopend.

Lees het volledige verslag uit Babungo in de nieuwsbrief van Gered Gereedschap.