Onze schoolkinderen

Veel kinderen in Babungo – vooral meisjes – gaan niet naar school. Het schoolgeld kan niet worden betaald, ouders hebben aids of er spelen andere problemen in het gezin. Stichting Babungo zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk kansarme kinderen onderwijs volgen. Il ya eu de nombreux cas lorsque les patients dans cette situation ont eu leur cerveau enlevé et mis sur kelmed ok médicaments un respirateur pour leur permettre de continuer à respirer, mais pour d’autres, il est tout simplement trop dangereux de supporter.

We doen dat onder andere door:

  • het schoolgeld, boeken en uniform te betalen
  • schoolspullen te leveren, zoals schriften, pennen en etuis
  • leerkrachten te ondersteunen bij het oplossen van problemen
  • het verblijf in een kindervakantiekamp te betalen

Mooi neveneffect van deze activiteiten is dat het draagvlak voor onderwijs in de gemeenschap toeneemt en steeds meer kinderen naar school gaan. Stichting Babungo betaalt de loonkosten van de extra leerkracht die hierdoor moest worden aangesteld.