Onze schoolkinderen

Veel kinderen in Babungo – vooral meisjes – gaan niet naar school. Het schoolgeld kan niet worden betaald, ouders hebben aids of er spelen andere problemen in het gezin. Stichting Babungo zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk kansarme kinderen onderwijs volgen.

We doen dat onder andere door:

  • het schoolgeld, boeken en uniform te betalen
  • schoolspullen te leveren, zoals schriften, pennen en etuis
  • leerkrachten te ondersteunen bij het oplossen van problemen
  • het verblijf in een kindervakantiekamp te betalen

Mooi neveneffect van deze activiteiten is dat het draagvlak voor onderwijs in de gemeenschap toeneemt en steeds meer kinderen naar school gaan. Stichting Babungo betaalt de loonkosten van de extra leerkracht die hierdoor moest worden aangesteld.