Jaarverslag Stichting Babungo 2015

Met veel plezier en enthousiasme is door het bestuur ook dit jaar weer de ontwikkeling van de projecten in Kameroen gestuurd. Een aantal ontwikkelingen, zowel in Nederland als in Kameroen, waarop in het vervolg nader wordt ingegaan is daarbij aan de orde geweest.

  1. De noodzaak om voor onderdelen van de projecten die we uitvoeren samenwerking met andere organisaties te zoeken. Contacten hiervoor zijn gelegd o.a. met Gered Gereedschap, Knowledge for Children, Stichting Bokemei, PIFworld en diverse fondsen.
    Een al jaren bestaand contact is natuurlijk het Fonds voor Verpleegkundigen, dat het mogelijk heeft gemaakt dat er de afgelopen jaren al 20 (!) verpleegkundigen in dit gebied zijn opgeleid. Ook dit jaar zijn er weer 5 leerling verpleegkundigen door hen in staat gesteld de opleiding te volgen.
  2. Voortzetting van de tijdelijke Jos de Kanzschool in een permanente vorm.
  3. Financiële zaken: Controle op de correcte besteding van de middelen (ter plaatse) en opstellen van de begroting 2015/2016.
  4. De aanschaf van een schoolbus voor het leerlingvervoer in de regio (m.n. naar de Jos de Kanzschool)
  5. De Fondswerving. Het bestuur constateert met genoegen dat de inzet van een nieuwe vrijwilliger, Joke de Jong tot veel extra activiteiten ( en dus ook extra inkomsten) heeft geleid.
    Ook wordt geconstateerd dat in de huidige tijd het genereren van middelen bij fondsen en andere sponsoren heel veel tijd en energie kost en steeds moeizamer lijkt te gaan. Daarom is het bestuur blij met de donateurs die op gezette tijden hun steun aan de Stichting betuigen. Dank daarvoor.
  6. De inrichting van de website. Dankzij Remco van Wessel heeft deze een nieuwe inhoud gekregen.

Dank!

Lees het volledige jaarverslag 2015 hier.