Ontwikkeling naar netwerkorganisatie

Hoewel de Stichting zich bewust is van de beperktheid van de doelstellingen en de doelgroep is de ambitie om kwaliteit te leveren groot. Gezien de complexiteit van de problematiek rond het bereiken van de gewenste resultaten (financiering, realisatie en monitoring van de projecten) zoekt de Stichting voortdurend de samenwerking met andere instellingen. (Vanaf 2013 is de relatie met de Stichting Talud hiervan een voorbeeld)
De Stichting streeft er naar om in belangrijke mate een netwerkorganisatie te zijn met een stabiel net van sponsorbedrijven waar zo veel mogelijk met meerjarige overeenkomsten gewerkt wordt. Deze sponsors zijn aan de organisatie gebonden, doordat ze betrokken zijn bij de activiteiten in de geselecteerde gebieden in Kameroen via subsidieaanvragen, rapportages over de gesponsorde projecten en duidelijke financiële afrekeningen. Regelmatig bezoek aan de sponsors is onderdeel van de informatievoorziening, evenals de website.

Ook in Kameroen zelf is aandacht nodig voor het opzetten van samenwerking met derden. Geconstateerd is dat de goede uitvoering van de projecten ter plaatse gerealiseerd wordt door de individuele inzet van een klein aantal personen, terwijl ook de aansturing vanuit het bestuur plaatvindt door individuele bestuursleden. Hoewel dat inherent is aan de omvang van de organisatie van de Stichting, is het bestuur zich bewust dat dit een zeker risicio met zich mee kan brengen waar aandacht voor moet zijn. De komende jaren zal er dan ook getracht worden de kwetsbaarheid te verminderen door uitbreiding van het aantal “trekkers” van de projecten in Kameroen en het interesseren van derden voor het bijdragen aan de monitoring en supervisie van de projecten vanuit Nederland.
Daarbij zal de aansturing vanuit het bestuur naar de twee gebieden ( Babungovallei en Njininkom)die nu nog tamelijk los van elkaar gebeurt meer geïntegreerd worden.

De donateurs zijn van groot belang voor de stichting, omdat zij zorgen voor grotere flexibiliteit in de activiteiten van de Stichting. Zij leveren de middelen, die ingezet kunnen worden op momenten dat in de projecten extra activiteiten nodig zijn. Veel aandacht wordt gegeven aan het betrokken houden van deze groep. Er is een overzichtelijke donateurs-administratie en de donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven, website, gerichte informatie en de jaarrekening.