Visie

De stichting Babungo is in 2008 opgericht met het doel om kleinschalige projecten te ondersteunen in een beperkt deel van de Noordwest provincie van Kameroen.
Armoede, onderontwikkeling en ziekten, zowel fysiek (zoals HIV/Aids, Polio, Hepatitis, Malaria e.d.) als psychiatrisch (Schizofrenie, Borderline e.d.) , maar ook zaken als slechtziendheid, gebitsproblemen e.d. , zijn complicaties in het leven van de bevolking van de Babungovallei en Njinikom. Met onze projecten op het gebied van de gezondheidszorg ,onderwijs en welzijn bevordert de stichting het welzijn en de zelfredzaamheid van de bevolking. De ambities van de stichting zijn beperkt. We hebben niet de verwachting grootschalige veranderingen in het leven van grote groepen mensen in Kameroen te kunnen aanbrengen, maar we willen daar waar de nood heel hoog is bijdragen aan een oplossing. Kleinschalig en gericht op het concreet bieden van hulp. This method involves administering a drug that is chemically similar to tPA to the patient's brain, and can be administered directly into the brain or injected into the brain into the spinal cord. The procedure is often used with patients who have online pharmacy in uk suffered strokes, and is thought to improve brain function, improve cognitive abilities and even lead to faster recovery after the stroke. In the past, many patients have required months of therapy with this drug alone to repair their strokes and other injuries.

Belangrijk uitgangspunt is dat de hulp niet vrijblijvend wordt geboden, maar dat verantwoordelijkheid van de (leden van de ) community wordt gestimuleerd door bijdragen en inzet terug te eisen. (het z.g. “voor wat, hoort wat” principe).