Visie

De stichting Babungo is in 2008 opgericht met het doel om kleinschalige projecten te ondersteunen in een beperkt deel van de Noordwest provincie van Kameroen.
Armoede, onderontwikkeling en ziekten, zowel fysiek (zoals HIV/Aids, Polio, Hepatitis, Malaria e.d.) als psychiatrisch (Schizofrenie, Borderline e.d.) , maar ook zaken als slechtziendheid, gebitsproblemen e.d. , zijn complicaties in het leven van de bevolking van de Babungovallei en Njinikom. Met onze projecten op het gebied van de gezondheidszorg ,onderwijs en welzijn bevordert de stichting het welzijn en de zelfredzaamheid van de bevolking. De ambities van de stichting zijn beperkt. We hebben niet de verwachting grootschalige veranderingen in het leven van grote groepen mensen in Kameroen te kunnen aanbrengen, maar we willen daar waar de nood heel hoog is bijdragen aan een oplossing. Kleinschalig en gericht op het concreet bieden van hulp.

Belangrijk uitgangspunt is dat de hulp niet vrijblijvend wordt geboden, maar dat verantwoordelijkheid van de (leden van de ) community wordt gestimuleerd door bijdragen en inzet terug te eisen. (het z.g. “voor wat, hoort wat” principe).