Comité van Aanbeveling

De Stichting Babungo is er trots op dat onze activiteiten in Kameroen ook de belangstelling hebben opgewekt van mensen die door hun positie in de samenleving veel aandacht en publiciteit krijgen.
Vaak wordt deze bekende Nederlanders gevraagd om de activiteiten van (in het algemeen grote) goede doelen-organisaties breed uit te dragen. Dat gebeurt vaak in de rol van ambassadeur van een dergelijke Stichting en/of als lid van een Comité van Aanbeveling.

Foto: Pascal Bier

Foto: Pascal Bier

Gerda Havertong, het nieuwe lid van ons Comité van Aanbeveling.
Na de eerdere introductie van Liesbeth List als lid van ons Comité van Aanbeveling , zijn we er trots op dat we opnieuw een bekende Nederlander in de activiteiten van de Stichting hebben kunnen interesseren.
Naast haar de drukke werkzaamheden is Gerda Havertong al lange tijd zeer actief met activiteiten voor goede doelen. Zij is voorzitter van de Stichting Wiesje. Deze stichting zet zich de afgelopen jaren in voor het realiseren van een woon-zorgcentrum voor dementerende ouderen in Suriname.
De Stichting Babungo hoopt  via het uitgebreide netwerk van Gerda Havertong, de bekendheid van haar activiteiten in Kameroen te vergroten en mogelijk de ondersteuning van deze activiteiten uit te breiden.
De speciale wijze waarop Gerda Havertong middelen werft (met z.g. charity dinners here sildenafil) is wellicht ook een optie voor de Stichting  Babungo. Uiteraard gaat het ons niet alleen om dit mogelijk “praktische” nut , maar zijn we vooral blij dat Gerda Havertong ons zo serieus neemt, dat zij net als Liesbeth List,  haar naam aan onze Stichting wil verbinden.
Wij heten haar dan ook van harte welkom.

Liesbeth List - fotograaf Jakob Drenth

Foto: Jakob Drenth

 

Met grote trots delen wij mede dat Liesbeth List zich bereid heeft getoond om in ons Comité van Aanbeveling zitting te nemen en op deze wijze, waar mogelijk bij te dragen aan een grotere bekendheid van onze activiteiten in het land.
Uiteraard hopen we dat door de koppeling van haar naam aan de Stichting Babungo bij een bredere kring belangstelling voor onze activiteiten zal ontstaan en dat daardoor mogelijk zelfs extra middelen voor de Stichting gegenereerd zullen worden.
Maar zelfs los daarvan doet het ons veel plezier dat Liesbeth List haar belangstelling voor de activiteiten van onze Stichting op deze wijze wil uitdragen.