Wie zijn wij?

Bestuursleden:

Adviseurs:

  • Yolanda van de Broek, verpleegkundige bij VSO sinds 2003 betrokken bij BIMEHC
  • Hermien Kosian, oud bestuurslid stichting Babungo
  • Remco van Wessel, internet

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro-bono.