BIMEHC (de kliniek)

BIMEHC (de kliniek)

Het gezondheidscentrum Babungo Integrated MEnthal Health Care (BIMEHC) vervult een belangrijke functie in Babungo. Dit centrum biedt hulp aan psychiatrische patiënten en hun families en aan vrouwen en kinderen die besmet zijn met hiv & aids. Ook verleent het centrum eerste hulp. Typerend voor het BIMEHC is dat traditionele en westerse behandelmethoden worden gecombineerd.
Een greep uit de activiteiten waarmee wij dit centrum ondersteunen:

  • Verpleegartikelen leveren
  • Aidspreventie, onder andere door voorlichting te geven en condooms te verstrekken
  • Ondersteuning en scholing van het management en personeel van het centrum
  • Inzet van een Nederlandse psychiatrisch consultant
  • Gratificaties verstrekken aan het (onderbetaalde) personeel

In Njinikom zijn reeds  10 jaar vrijwilligers actief binnen het lokale ziekenhuis “Sint Martin de Porres”. Twee maal per jaar worden orthopedische operaties uitgevoerd, mensen worden opgeleid en het functioneren van het ziekenhuis wordt gewaarborgd.

Lees meer over de kliniek op de website van BIMEHC.