Over ons

Armoede, onderontwikkeling en ziekten, zoals hiv & aids, tekenen het leven van de bewoners van Babungo, een gebied in de noordwestelijke regio van Kameroen. Stichting Babungo, opgericht in 2008, voert hier kleinschalige projecten uit om de bevolking te ondersteunen. Met projecten gericht op gezondheidszorg, scholing en mikrocredieten bevordert de stichting de gezondheid, de economische positie en de zelfredzaamheid van de mensen in Babungo. Per 1 september 2011 is het werkgebied vergroot met het gebied rondom de plaats Njinikom, ook in Noord-West Kameroen gelegen.

Typerend voor het werk van Stichting Babungo

  • Kleinschalige projecten en persoonlijke hulp
  • Vrijwilligers brengen geld en spullen zelf naar Babungo toe
  • Samenwerken met de lokale bevolking
  • De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen versterken
  • De ontvanger betaalt financiële steun op termijn terug in de vorm van geld of werk
  • De stichting drijft op vrijwilligers, sponsors en donateurs en heeft geen betaalde krachten
  • Aansluiten bij de millenniumdoelen: concreet en meetbaar