Jaarverslag Stichting Babungo 2016

Hierbij presenteren wij ons jaarverslag 2016.

Hierin vertellen wij u over de voortgang van de activiteiten die de Stichting in de Noord West provincie van Kameroen heeft uitgevoerd.

Dit jaarverslag is een aanvulling op de jaarrekening 2016, waarin verantwoording van de besteding van de middelen in dit jaar wordt afgelegd.

Met betrekking tot de inhoud van dit jaarverslag is het belangrijk te vermelden dat dit tegelijk een samenvatting is van de informatie die we in de nieuwsbrieven al hebben geleverd en op onderdelen een actualisatie c.q. verdieping daarvan.

Lees het volledige jaarverslag 2016 hier.