Help een kind

Stichting Babungo wil kansarme kinderen (65% meisjes) ondersteunen door hun schoolgeld te betalen en hen de kans te bieden hun school af te maken. Op dit moment gaan er 175 basisschool kinderen via de sponsoring naar school in Yaounde, Njinikom en Babungo. Voor € 75,00 per jaar kunt u een kind steunen om ook volgend schooljaar naar school te kunnen gaan. U steunt 1 kind met:

  • Schoolgeld
  • Twee uniformen en schoenen
  • Schoolboeken en schriften

Stichting Babungo gelooft in kleinschalige en persoonlijke projecten in Kameroen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. U kunt ons helpen deze projecten te realiseren.
Hoe? Kies uit onderstaande doelen een bestemming voor uw donatie en wij houden u op de hoogte van wat er met uw gift wordt gerealiseerd. Uiteraard kunt u ook een deel van een project financieren.

Heeft u een project gekozen dat u (gedeeltelijk) wilt financieren? U kunt uw donatie onder vermelding van uw naam en het project naar keuze overmaken op:
NL27 RABO 0146374703 t.n.v. Stichting Babungo