Rommelmarkt Monickendam

Op 3 september 2011, een mooie zomerse zaterdag, vond rondom de Graaf Willemlaan in Monnickendam de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Een prachtig initiatief, waarvan een groot gedeelte van de opbrengst naar diverse goed doelen en hulpverleningsprojecten gaat.

Tussen de vele stands met een zeer uitgebreid aanbod aan spullen, door vrijwilligers huis aan huis opgehaald, was er een stand te vinden waar  diverse organisaties die projecten uitvoeren die kwetsbare mensen ondersteunen in verschillende delen van de wereld, zich presenteerden. Zo konden bezoekers van de rommelmarkt folders  inzien en meenemen en foto’s en zelfs een video bekijken van verschillende projecten bekijken.

Ook onze Stichting Babungo  is door de organisator van de rommelmarkt in de gelegenheid gesteld informatiemateriaal uit te stallen, brochures uit te delen en vragen van belangstellende bezoekers te beantwoorden.

Verslag rommelmarkt
Op 3 september, een mooie zomerse zaterdag, vond rondom de Graaf Willemlaan in Monnickendam de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Een prachtig initiatief, waarvan een groot gedeelte van de opbrengst naar diverse goed doelen en hulpverleningsprojecten gaat.
Tussen de vele stands met een zeer uitgebreid aanbod aan spullen, door vrijwilligers huis aan huis opgehaald, was er een stand te vinden waar diverse organisaties die projecten uitvoeren die kwetsbare mensen ondersteunen in verschillende delen van de wereld, zich presenteerden. Zo konden bezoekers van de rommelmarkt folders inzien en meenemen en foto’s en zelfs een video bekijken van verschillende projecten bekijken.

Ook onze Stichting Babungo is door de organisator van de rommelmarkt in de gelegenheid gesteld informatiemateriaal uit te stallen, brochures uit te delen en vragen van belangstellende bezoekers te beantwoorden.

Stichting Babungo, opgericht in 2008 door een aantal betrokken mensen uit Monnickendam en Almere, biedt (kleinschalig) hulp aan kwetsbare mensen in de noordwest provincie van Kameroen. We hebben diverse projecten op het terrein van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid opgezet in de noordwest provincie met name in de Babungo vallei. Wij doen dit door in Nederland geld in te zamelen en dat zelf naar Kameroen te brengen. Zo weten we zeker dat het geld dat wij krijgen rechtstreeks naar de mensen gaat die onze hulp het hardst nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in Kameroen beter worden van onze steun en werken daarom nauw samen met de lokale bevolking.

Zo zijn we gestart met een onderwijsproject. Onderwijs is een van de manieren waarop we kinderen kunnen ondersteunen om te voorkomen dat zij in armoede moeten leven. Wie kan lezen en schrijven vergroot immers zijn kansen op het vinden van werk en het opbouwen van een bestaan. Met ons onderwijsproject willen wij ervoor zorgen dat 100 tot 150 kinderen uit Kameroen, uit de hoofdstad Yaoundé en uit de Babungovallei, ongestoord een schoolloopbaan doorlopen, van de basisschool tot en met de middelbare school. Dat betekent o.a. dat de kinderen gedurende deze schoolperiode in ieder geval verzekerd zijn van een maaltijd per dag, dat ze medische zorg ontvangen en dat er goed lesmateriaal beschikbaar is.

Daan van Hooff , leraar in het voortgezet onderwijs, zet zich op vrijwillige basis als projectleider binnen onze stichting in voor dit onderwijsproject. Hij is net terug van een verblijf van ruim zes weken in Kameroen om te zorgen dat voor de komende maanden allerlei zaken geregeld zijn, zodat het komende schooljaar goed van start kan gaan. Zo heeft hij o.a. met leerkrachten gesproken, lesmateriaal uitgezocht, een kindvolgsysteem opgezet, scholen bezocht en nog heel veel andere zaken geregeld.

Naast enthousiaste verhalen over wat hij in die zes weken heeft gezien en meegemaakt, had hij ook een minder leuk bericht. Het dak van de basisschool in Babungo, enige jaren geleden met de hulp van vele ouders zelf opgebouwd, is in zo’n slechte staat, dat het voor de veiligheid van onderwijzers en de kinderen vervangen moet worden. De 1500 euro die onze stichting uit de opbrengst van de rommelmarkt heeft mogen ontvangen, willen wij graag besteden aan de vervanging van het dak. Zo weten we zeker dat de kinderen ook in de regentijd naar school kunnen om onderwijs te ontvangen en zo een kans krijgen op een betere toekomst.
Namens de kinderen van Babungo danken wij u hartelijk voor deze donatie.

We waren diep onder de indruk van de geweldige organisatie en de inzet van de vele vrijwilligers die dit jaarlijkse evenement mogelijk hebben gemaakt. Erg blij zijn we met de donatie van 15 00 euro uit de opbrengst.

Deze 1500 euro gaan we inzetten om te zorgen dat de school in Babungo, die met behulp van ouders zelf opgebouwd is, een dak krijgt dat ook bestand is tegen de regen die tijdens de maanden met bakken tegelijk naar beneden komt. Het huidige dak is zeker niet waterproof, zodat de kinderen in de rentijd soms geen onderwijs kunnen ontvangen. Met hulp van deze donatie kan in ieder geval gezorgd worden voor een droge leeromgeving.