Dit is Njinikom

Voor kinderen met een handicap is in Afrika eigenlijk geen plaats in de samenleving. Ze kunnen niet alleen zichzelf niet nuttig maken maar vormen, doordat er nauwelijks voorzieningen in dit soort landen zijn, een zware belasting voor de familie en de maatschappij. Het team van de ‘Stichting Orthopaedische Hulpprojecten’ opereert in Kameroen jonge mensen met zeer ernstige afwijkingen aan meestal beide benen. Tijdens de missie in november 2011 werden vijfenzeventig kinderen geholpen. In verreweg de meeste gevallen gaat het om kinderen met misvormde benen als gevolg van polio, aangeboren afwijkingen, groeistoringen of infecties. Zonder corrigerende operaties zouden deze kinderen geen of nauwelijks toekomst hebben. De orthopeden verrichten alle ingrepen in het ziekenhuis ‘St. Martin de Porres’ en bovendien brengen zij de plaatselijke medici de relevante kennis bij. De revalidatie gebeurt in het naburige revalidatiecentrum ‘Sajoca’ te Bafut.