Jaarverslag Stichting Babungo 2012

Voor U ligt het vierde jaarverslag van de Stichting Babungo. Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting in het jaar 2012.
Zoals bekend, is de stichting in 2008 opgericht met als doel om kleinschalige projecten te ondersteunen in het Noordwest provincie van Kameroen.
Armoede, onderontwikkeling en ziekten, zowel fysiek ( zoals HIV/Aids, Polio, Hepatitis, Malaria e.d.) als psychiatrisch (Schizofrenie, Borderline e.d.) , maar ook zaken als slechtziendheid, gebitsproblemen e.d. , zijn complicaties in het leven van de bevolking van de Babungovallei en Njinikom.
Met onze projecten op het gebied van de gezondheidszorg ,onderwijs en welzijn bevordert de stichting het welzijn en de zelfredzaamheid van de bevolking.

Jaarverslag Stichting Babungo 2012